--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
جهان در نوک انگشتان شماست در نسل بعد بازی پروازی Microsoft Flight Simulator.
تاریخ انتشار:
۱۸ آگوست ۲۰۲۰
پلتفرم:
سازنده:
lightbox