Yakuza: Like a Dragon

Yakuza: Like a Dragon

هفتمین بازی در سری طولانی یاکوزا. این بازی چند سال بعد از یاکوزا 6 با شخصیت جدیدی به نام Kasuga Ichiban اتفاق می افته.

تاریخ انتشار:
۱۶ ژانویه ۲۰۲۰
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Yakuza: Like a Dragon


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
هفتمین بازی در سری طولانی یاکوزا. این بازی چند سال بعد از یاکوزا 6 با شخصیت جدیدی به نام Kasuga Ichiban اتفاق می افته.
تاریخ انتشار:
۱۶ ژانویه ۲۰۲۰
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
تم :
فرنچایز:
lightbox