Wolfenstein: Youngblood

Wolfenstein: Youngblood

اولین بازی آنلاین Co-op در سری Wolfenstein. شما در نقش های دو تا دختر دو قلوی BJ Blazkowicz برای نجات پاریس از آلمان های نازی بازی می کنید.

تاریخ انتشار:
۲۵ ژوئیه ۲۰۱۹
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Wolfenstein: Youngblood


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
اولین بازی آنلاین Co-op در سری Wolfenstein. شما در نقش های دو تا دختر دو قلوی BJ Blazkowicz برای نجات پاریس از آلمان های نازی بازی می کنید.
تاریخ انتشار:
۲۵ ژوئیه ۲۰۱۹
فرنچایز:
lightbox