Uncharted: The Lost Legacy

Uncharted: The Lost Legacy

در جستجوی گنج به همراه Chloe Frazer و Nadine Ross. این اولین بازی مستقل در سری آنچارتد از ناتی داگه. مثل بقیه بازی های آنچارتد، Lost Legacy سوم شخصه به همراه سیستم کاور. این بازی کوتاهتر از یک کمپین کامل بازی آنچارتد هست.

تاریخ انتشار:
۲۲ آگوست ۲۰۱۷
پلتفرم:
PS4
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Uncharted: The Lost Legacy


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
در جستجوی گنج به همراه Chloe Frazer و Nadine Ross. این اولین بازی مستقل در سری آنچارتد از ناتی داگه. مثل بقیه بازی های آنچارتد، Lost Legacy سوم شخصه به همراه سیستم کاور. این بازی کوتاهتر از یک کمپین کامل بازی آنچارتد هست.
تاریخ انتشار:
۲۲ آگوست ۲۰۱۷
پلتفرم:
PS4
سازنده:
فرنچایز:
lightbox