Uncharted 4: A Thief’s End

Uncharted 4: A Thief’s End

اولین بازی آنچارتد و سفرهای پرخطر ناتان دریک روی پلی استیشن 4. بعد از پیدا شدن برادر ناتان، یعنی سَم دریک، کلا همه زندگیش از این رو به اون رو میشه.

تاریخ انتشار:
۱۰ مارس ۲۰۱۶
پلتفرم:
PS4
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Uncharted 4: A Thief’s End


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
اولین بازی آنچارتد و سفرهای پرخطر ناتان دریک روی پلی استیشن 4. بعد از پیدا شدن برادر ناتان، یعنی سَم دریک، کلا همه زندگیش از این رو به اون رو میشه.
تاریخ انتشار:
۱۰ مارس ۲۰۱۶
پلتفرم:
PS4
سازنده:
فرنچایز:
lightbox