Uncharted 2: Among Thieves

Uncharted 2: Among Thieves

دموی زنده آنچارتد 2 در مراسم E3 سال 2009 یکی از پر سر و صداترین دموهای نسل هفتم کنسول ها هست.

تاریخ انتشار:
۱۳ آگوست ۲۰۰۹
پلتفرم:
PS3 , PS4
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Uncharted 2: Among Thieves


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
دموی زنده آنچارتد 2 در مراسم E3 سال 2009 یکی از پر سر و صداترین دموهای نسل هفتم کنسول ها هست.
تاریخ انتشار:
۱۳ آگوست ۲۰۰۹
پلتفرم:
PS3 , PS4
سازنده:
فرنچایز:
lightbox