Tribes of Midgard

Tribes of Midgard

Tribes of Midgard یک بازی اکشن تا 10 نفره آنلاین هست که باید از منطقتون در برابر غول های Ragnarok دفاع کنید.

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
PC , PS5
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Tribes of Midgard


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
Tribes of Midgard یک بازی اکشن تا 10 نفره آنلاین هست که باید از منطقتون در برابر غول های Ragnarok دفاع کنید.
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
PC , PS5
سازنده:
ناشر:
lightbox