Tom Clancy’s The Division 2

Tom Clancy’s The Division 2

ویروس کشنده روی اسکناس های دلار به پایتخت آمریکا، واشنگتن، و کاخ سفید رسیده و شما به عنوان Agent ماموریت دارید تا رئیس جمهور رو نجات بدید و گروهک های نظامی فعال در این شهر رو خنثی کنید.

تاریخ انتشار:
۱۵ مارس ۲۰۱۹
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Tom Clancy’s The Division 2


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
ویروس کشنده روی اسکناس های دلار به پایتخت آمریکا، واشنگتن، و کاخ سفید رسیده و شما به عنوان Agent ماموریت دارید تا رئیس جمهور رو نجات بدید و گروهک های نظامی فعال در این شهر رو خنثی کنید.
تاریخ انتشار:
۱۵ مارس ۲۰۱۹
پلتفرم:
سازنده:
فرنچایز:
lightbox