Tom Clancy’s Elite Squad

Tom Clancy’s Elite Squad

بازی استراتژی رایگان تام کلنسی برای موبایل با نبردهای 5 مقابل 5 در شکل داستانی و آنلاین و مبارزه های تیمی تشکیل شده از شخصیت های کل فرنچایز تام کلنسی اعم از The Division ، Splinter Cell Ghost Recon و Rainbow Six.

تاریخ انتشار:
۲۷ آگوست ۲۰۲۰
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Tom Clancy’s Elite Squad


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی استراتژی رایگان تام کلنسی برای موبایل با نبردهای 5 مقابل 5 در شکل داستانی و آنلاین و مبارزه های تیمی تشکیل شده از شخصیت های کل فرنچایز تام کلنسی اعم از The Division ، Splinter Cell Ghost Recon و Rainbow Six.
تاریخ انتشار:
۲۷ آگوست ۲۰۲۰
پلتفرم:
سازنده:
فرنچایز:
lightbox