The Tower Assassin’s Creed

The Tower Assassin’s Creed

بازی The Tower Assassin's Creed به مناسبت ده سالگی فرنچایز اسسینز کرید ساخته شده وشما می تونید در نقش قهرمانانی مثل Ezio در فلورانس و Jacob در لندن و Bayek در گیزا بازی می کنید. 9 اسسسین مختلف و 5 فضای متفاوت رو باز کنید.

تاریخ انتشار:
۲۰۱۷
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

The Tower Assassin’s Creed


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی The Tower Assassin's Creed به مناسبت ده سالگی فرنچایز اسسینز کرید ساخته شده وشما می تونید در نقش قهرمانانی مثل Ezio در فلورانس و Jacob در لندن و Bayek در گیزا بازی می کنید. 9 اسسسین مختلف و 5 فضای متفاوت رو باز کنید.
تاریخ انتشار:
۲۰۱۷
پلتفرم:
سازنده:
-
ناشر:
ژانر:
فرنچایز:
lightbox