The Pathless

The Pathless

در نقش یک کمانگیر و دوست عقابش در جنگلی عظیم بازی می کنید و ارواح فاسد رو از بین می برید.

تاریخ انتشار:
۱۲ نوامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
iOS , PC , PS4 , PS5
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

The Pathless


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
در نقش یک کمانگیر و دوست عقابش در جنگلی عظیم بازی می کنید و ارواح فاسد رو از بین می برید.
تاریخ انتشار:
۱۲ نوامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
iOS , PC , PS4 , PS5
سازنده:
تم :
lightbox