The Medium

The Medium

بازی ترسناک مدیوم یا The Medium از استدیو بلوبر. در این بازی سوم شخص در نقش ماریان به واقعیت های دیگه سفر می کنید و پازل ها رو حل می کنید.

تاریخ انتشار:
۲۸ ژانویه ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

The Medium


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی ترسناک مدیوم یا The Medium از استدیو بلوبر. در این بازی سوم شخص در نقش ماریان به واقعیت های دیگه سفر می کنید و پازل ها رو حل می کنید.
تاریخ انتشار:
۲۸ ژانویه ۲۰۲۱
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
ژانر:
N/A
تم :
lightbox