The Eternal Cylinder

The Eternal Cylinder

در نقش تربام (ها) تازه به دنیا آمده در سرزمینی نا آشنا با هیولایی عجیب که یک سیلندر بسیار بزرگه و همه چیز رو سر راهش از بین میبره مواجه میشید و تمام تلاشتونو می کنید تا از دستش فرار کنید و رازهای این سرزمین رو یاد می گیرید

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
PC
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

The Eternal Cylinder


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
در نقش تربام (ها) تازه به دنیا آمده در سرزمینی نا آشنا با هیولایی عجیب که یک سیلندر بسیار بزرگه و همه چیز رو سر راهش از بین میبره مواجه میشید و تمام تلاشتونو می کنید تا از دستش فرار کنید و رازهای این سرزمین رو یاد می گیرید
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
PC
سازنده:
lightbox