The Elder Scrolls VI

The Elder Scrolls VI

بازی الدر اسکرلز 6، بازی ششم فرنچایز الدر اسکرولز از بتزدا. بازی الدر اسکرولز برای پلترفم گیم پس (پی سی و ایکس باکس) انحصاری هست.

تاریخ انتشار:
در تاریخ N/A
پلتفرم:
PC
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

The Elder Scrolls VI


بازی الدر اسکرولز برای پلترفم گیم پس (پی سی و ایکس باکس) انحصاری هست.

--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی الدر اسکرلز 6، بازی ششم فرنچایز الدر اسکرولز از بتزدا. بازی الدر اسکرولز برای پلترفم گیم پس (پی سی و ایکس باکس) انحصاری هست.
تاریخ انتشار:
در تاریخ N/A
پلتفرم:
PC
سازنده:
ژانر:
فرنچایز:
lightbox