The Callisto Protocol

The Callisto Protocol

بازی اکشن و ترسناک پروژه کالیستو در دنیای پابجی، ساخته تیم سازنده Dead Space.

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۲
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

The Callisto Protocol


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی اکشن و ترسناک پروژه کالیستو در دنیای پابجی، ساخته تیم سازنده Dead Space.
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۲
پلتفرم:
تم :
فرنچایز:
lightbox