Super Mario 3D All-Stars

Super Mario 3D All-Stars

بازی Super Mario 3D All-Stars یک کولکسیونی از 3 بازی سه بعدی سوپر ماریو شامل عنوان های Super Mario 64 و Super Mario Sunshine و Super Mario Galaxy به مناسبت 35 سالگی ماریو هست. ورژن فیزیکی این کولکسیون فقط تا روز 31 مارس 2021 به فروش می رسه.

تاریخ انتشار:
۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Super Mario 3D All-Stars


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی Super Mario 3D All-Stars یک کولکسیونی از 3 بازی سه بعدی سوپر ماریو شامل عنوان های Super Mario 64 و Super Mario Sunshine و Super Mario Galaxy به مناسبت 35 سالگی ماریو هست. ورژن فیزیکی این کولکسیون فقط تا روز 31 مارس 2021 به فروش می رسه.
تاریخ انتشار:
۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
سازنده:
N/A
ناشر:
فرنچایز:
lightbox