Stray

Stray

شما در نقش یک گربه ولگرد در شهری در آینده که پر از ربات و درون هست، بازی می کنید. شما با روباتی با نام B12 آشنا میشید و سعی می کنید به کمک همدیگه از شر روبات های عصبانی این شهر خلاص بشید!

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
PC , PS5
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Stray


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
شما در نقش یک گربه ولگرد در شهری در آینده که پر از ربات و درون هست، بازی می کنید. شما با روباتی با نام B12 آشنا میشید و سعی می کنید به کمک همدیگه از شر روبات های عصبانی این شهر خلاص بشید!
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
PC , PS5
سازنده:
lightbox