State of Decay 3

State of Decay 3

در سومین بازی سری State of Decay از دست مرده ها فرار کن و جونتو نجات بده.

تاریخ انتشار:
در تاریخ N/A
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

State of Decay 3


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
در سومین بازی سری State of Decay از دست مرده ها فرار کن و جونتو نجات بده.
تاریخ انتشار:
در تاریخ N/A
پلتفرم:
سازنده:
ژانر:
فرنچایز:
lightbox