Starfield

Starfield

اولین فرانچایز جدید Bethesda بعد از بیش 25 سال! تنها چیزی که از این پروژه رازآلود می دونیم اینه که بازی در فضاست!

تاریخ انتشار:
در تاریخ N/A
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Starfield


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
اولین فرانچایز جدید Bethesda بعد از بیش 25 سال! تنها چیزی که از این پروژه رازآلود می دونیم اینه که بازی در فضاست!
تاریخ انتشار:
در تاریخ N/A
پلتفرم:
سازنده:
lightbox