Sludge Life

Sludge Life

Sludge Life بازی اول شخص Open World هست که در شهری آلوده شما مشغول اسپری کردن روی دیوارها هستید و با آدم های مسخره این منطقه در این بازی با سبک دهه 1990 روبرو میشید.

تاریخ انتشار:
۲۸ می ۲۰۲۰
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Sludge Life


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
Sludge Life بازی اول شخص Open World هست که در شهری آلوده شما مشغول اسپری کردن روی دیوارها هستید و با آدم های مسخره این منطقه در این بازی با سبک دهه 1990 روبرو میشید.
تاریخ انتشار:
۲۸ می ۲۰۲۰
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
تم :
lightbox