SimCity BuildIt

SimCity BuildIt

در بازی رایگان SimCity BuildIt مثل بقیه بازی های سیم سیتی، شما شهردار شهر هستید و شهرتون رو از صفر می سازید. ساختمان های جدید می سازید. ساختمان هاتون رو آپگرید می کنید و با بقیه پلیرها آیتم های مختلف خرید و فروش می کنید.

تاریخ انتشار:
۲۲ اکتبر ۲۰۱۴
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

SimCity BuildIt


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
در بازی رایگان SimCity BuildIt مثل بقیه بازی های سیم سیتی، شما شهردار شهر هستید و شهرتون رو از صفر می سازید. ساختمان های جدید می سازید. ساختمان هاتون رو آپگرید می کنید و با بقیه پلیرها آیتم های مختلف خرید و فروش می کنید.
تاریخ انتشار:
۲۲ اکتبر ۲۰۱۴
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
ژانر:
فرنچایز:
lightbox