Scorn

Scorn

اسکورن یک بازی ترسناک اول شخص هست که در رویداد اینسایند ایکس باکس 2020 برای ویندوز و سریز اکس معرفی شد. اولین تصاویر گیمپلی آلفای این بازی سال 2014 توسط سازنده در یوتیوب آپلود شدند.

تاریخ انتشار:
در تاریخ N/A
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Scorn


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
اسکورن یک بازی ترسناک اول شخص هست که در رویداد اینسایند ایکس باکس 2020 برای ویندوز و سریز اکس معرفی شد. اولین تصاویر گیمپلی آلفای این بازی سال 2014 توسط سازنده در یوتیوب آپلود شدند.
تاریخ انتشار:
در تاریخ N/A
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
تم :
lightbox