S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2

ساخت بازی استاکر 2 در سال 2012 کنسل شد و در سال 2018 از سر گرفته شد. استاکر 2 قرار هست که در سال 2021 برای پی سی و سریز ایکس به بازار بیاد.

تاریخ انتشار:
۲۸ آوریل ۲۰۲۲
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

S.T.A.L.K.E.R. 2


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
ساخت بازی استاکر 2 در سال 2012 کنسل شد و در سال 2018 از سر گرفته شد. استاکر 2 قرار هست که در سال 2021 برای پی سی و سریز ایکس به بازار بیاد.
تاریخ انتشار:
۲۸ آوریل ۲۰۲۲
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
فرنچایز:
lightbox