Rock of Ages 3: Make & Break

Rock of Ages 3: Make & Break

سومین بازی سری Rock of Ages، بازی استراتژی مسابقه ای با مراحلی خلاقانه و امکان ساخت مراحل توسط پلیرها.

تاریخ انتشار:
۲۱ ژوئیه ۲۰۲۰
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Rock of Ages 3: Make & Break


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
سومین بازی سری Rock of Ages، بازی استراتژی مسابقه ای با مراحلی خلاقانه و امکان ساخت مراحل توسط پلیرها.
تاریخ انتشار:
۲۱ ژوئیه ۲۰۲۰
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
تم :
فرنچایز:
lightbox