Ride 4

Ride 4

با بیش از صد موتور و Track های مختلف، بازی Ride 4 با تکنولوژی پیشرفته تری برای عاشقان این ورزش روی کنسول ها و پی سی به بازار میاد.

تاریخ انتشار:
۸ اکتبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Ride 4


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
با بیش از صد موتور و Track های مختلف، بازی Ride 4 با تکنولوژی پیشرفته تری برای عاشقان این ورزش روی کنسول ها و پی سی به بازار میاد.
تاریخ انتشار:
۸ اکتبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
فرنچایز:
lightbox