Pragmata

Pragmata

بازی علمی تخیلی کپکام با یک خلبان و گربه و یک دختر بچه. این بازی برای اولین بار در رویداد آینده بازی های سونی در سال 2020 رونمایی شد!

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۳
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Pragmata


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی علمی تخیلی کپکام با یک خلبان و گربه و یک دختر بچه. این بازی برای اولین بار در رویداد آینده بازی های سونی در سال 2020 رونمایی شد!
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۳
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
lightbox