Post Void

Post Void

شوتر اول شخص سریع که سرعت ریکشن شما را به چالش می کشه. در این بازی Health تون دائما داره تموم میشه و برای زنده موندن باید آدم ها و موجوداتی که جلوتون ظاهر میشن رو بکشید. مراحل این بازی هر دفعه که بازی رو شروع می کنید جدید هستن و random ساخته میشن.

تاریخ انتشار:
۶ آگوست ۲۰۲۰
پلتفرم:
PC
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Post Void


بازی Post Void برای استیم به بازار اومده و از 3 قسمت و 11 مرحله تشکیل شده.

--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
شوتر اول شخص سریع که سرعت ریکشن شما را به چالش می کشه. در این بازی Health تون دائما داره تموم میشه و برای زنده موندن باید آدم ها و موجوداتی که جلوتون ظاهر میشن رو بکشید. مراحل این بازی هر دفعه که بازی رو شروع می کنید جدید هستن و random ساخته میشن.
تاریخ انتشار:
۶ آگوست ۲۰۲۰
پلتفرم:
PC
سازنده:
ناشر:
lightbox