PGA Tour 2K21

PGA Tour 2K21

بازی PGA Tour 2K21 دومین بازی گلف از کمپانی 2K با تورنومنت FedExCup، با اضافه شدن مود جدید MyPLAYER به این بازی و بیش از هزار تنظیمات جدید برای قوانین دلبخواهی و زمین های واقعی گلف مثل TPC Sawgrass و East Lake Golf Club.

تاریخ انتشار:
۲۱ آگوست ۲۰۲۰
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

PGA Tour 2K21


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی PGA Tour 2K21 دومین بازی گلف از کمپانی 2K با تورنومنت FedExCup، با اضافه شدن مود جدید MyPLAYER به این بازی و بیش از هزار تنظیمات جدید برای قوانین دلبخواهی و زمین های واقعی گلف مثل TPC Sawgrass و East Lake Golf Club.
تاریخ انتشار:
۲۱ آگوست ۲۰۲۰
سازنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox