Oxenfree

Oxenfree

بازی ماجراجویی که چند تا دوست اتفاقی دروازه ای رو به دنیایی عجیب باز می کنند. شما "الکس" برادرتون "جوناس" رو مهمونی در جزیره ای می برید و همه چی به گند کشیده میشه.

تاریخ انتشار:
۱۵ ژانویه ۲۰۱۶
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Oxenfree


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی ماجراجویی که چند تا دوست اتفاقی دروازه ای رو به دنیایی عجیب باز می کنند. شما "الکس" برادرتون "جوناس" رو مهمونی در جزیره ای می برید و همه چی به گند کشیده میشه.
تاریخ انتشار:
۱۵ ژانویه ۲۰۱۶
پلتفرم:
سازنده:
lightbox