Open Roads

Open Roads

بازی ماجراجویی Open Roads درباره دختر ومادر که برای کشف رازهای خانواده سفر می کنن توسط سازندگان بازی Gone Home و Tacoma.

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Open Roads


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی ماجراجویی Open Roads درباره دختر ومادر که برای کشف رازهای خانواده سفر می کنن توسط سازندگان بازی Gone Home و Tacoma.
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
سازنده:
lightbox