New Pokemon Snap

بازی New Pokemon Snap روی سوییچ، بعد از بیست و دو سال از انتشار نسخه اولیه، این اجازه رو به پلیرها میده تا از پوکمان ها در محل زندگیشون عکس بگیرن.

تاریخ انتشار:
۳۰ آوریل ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

New Pokemon Snap


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی New Pokemon Snap روی سوییچ، بعد از بیست و دو سال از انتشار نسخه اولیه، این اجازه رو به پلیرها میده تا از پوکمان ها در محل زندگیشون عکس بگیرن.
تاریخ انتشار:
۳۰ آوریل ۲۰۲۱
پلتفرم:
سازنده:
ژانر:
تم :
فرنچایز:
lightbox