Necromunda: Hired Gun

Necromunda: Hired Gun

بازی شوتر سریع با قابلیت وال رانینگ از فرنچایز Warhammer 40K که شما در نقش یک شکارچی بازی می کنید.

تاریخ انتشار:
۱ ژوئن ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Necromunda: Hired Gun


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی شوتر سریع با قابلیت وال رانینگ از فرنچایز Warhammer 40K که شما در نقش یک شکارچی بازی می کنید.
تاریخ انتشار:
۱ ژوئن ۲۰۲۱
پلتفرم:
سازنده:
فرنچایز:
lightbox