Metro Exodus

Metro Exodus

بازی داستانی اول شخص در خرابه های مترو مسکو بر اساس رمان Dmitry Glukhovsky با همین اسم. این بازی ادامه بازی های Metro 2033 و Last Light هست.

تاریخ انتشار:
۱۵ فوریه ۲۰۱۹
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Metro Exodus


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی داستانی اول شخص در خرابه های مترو مسکو بر اساس رمان Dmitry Glukhovsky با همین اسم. این بازی ادامه بازی های Metro 2033 و Last Light هست.
تاریخ انتشار:
۱۵ فوریه ۲۰۱۹
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
فرنچایز:
lightbox