Mario Golf: Super Rush

Mario Golf: Super Rush

بعد از بیش از یک دهه بازی گلف ماریو به نام Mario Golf: Super Rush روی نینتندو سوییچ منتشر میشه.

تاریخ انتشار:
۲۵ ژوئن ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Mario Golf: Super Rush


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بعد از بیش از یک دهه بازی گلف ماریو به نام Mario Golf: Super Rush روی نینتندو سوییچ منتشر میشه.
تاریخ انتشار:
۲۵ ژوئن ۲۰۲۱
پلتفرم:
ناشر:
ژانر:
فرنچایز:
lightbox