Manhunt

Manhunt

زندانی به اسم James Earl Cash بعد از خواب پا شدن خودش می فهمه تو شهری پر از خلافکاره و یه صدایی بهش دستور کشتن اونارو میده.

تاریخ انتشار:
۱۸ نوامبر ۲۰۰۳
پلتفرم:
PC , PS2 , PS3 , PS4 , Xbox
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Manhunt


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
زندانی به اسم James Earl Cash بعد از خواب پا شدن خودش می فهمه تو شهری پر از خلافکاره و یه صدایی بهش دستور کشتن اونارو میده.
تاریخ انتشار:
۱۸ نوامبر ۲۰۰۳
پلتفرم:
PC , PS2 , PS3 , PS4 , Xbox
سازنده:
ناشر:
فرنچایز:
lightbox