Lost Judgment

Lost Judgment

بازی Lost Judgment از سازندگان سری بازی های یاکوزا و ادامه بازی جاجمنت و داستان تاکایوکی یاگامی.

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Lost Judgment


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی Lost Judgment از سازندگان سری بازی های یاکوزا و ادامه بازی جاجمنت و داستان تاکایوکی یاگامی.
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
فرنچایز:
lightbox