Journey

Journey

در پی رسیدن به یک کوه، از باقیمانده یک تمدن قدیمی عبور می کنید. به تنهایی یا با غریبه ها اگر آنلاین باشید.

تاریخ انتشار:
۱۳ مارس ۲۰۱۲
پلتفرم:
iOS , PC , PS3 , PS4
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Journey


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
در پی رسیدن به یک کوه، از باقیمانده یک تمدن قدیمی عبور می کنید. به تنهایی یا با غریبه ها اگر آنلاین باشید.
تاریخ انتشار:
۱۳ مارس ۲۰۱۲
پلتفرم:
iOS , PC , PS3 , PS4
تم :
lightbox