Inertial Drift

Inertial Drift

Inertial Drift یک بازی ماشین سواری Arcade در دهه 1990 به سبک Retro هست که توجه زیادی به Drift کردن داره و یک دکمه مخصوص فقط برای دریفت کردن داره. با 16 ماشین و 20 ترک بازی و یک مود داستانی این بازی برای کنسول ها و پی سی تابستان 2020 منتشر میشه.

تاریخ انتشار:
۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Inertial Drift


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
Inertial Drift یک بازی ماشین سواری Arcade در دهه 1990 به سبک Retro هست که توجه زیادی به Drift کردن داره و یک دکمه مخصوص فقط برای دریفت کردن داره. با 16 ماشین و 20 ترک بازی و یک مود داستانی این بازی برای کنسول ها و پی سی تابستان 2020 منتشر میشه.
تاریخ انتشار:
۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
lightbox