Immortals: Fenyx Rising

Immortals: Fenyx Rising

از استودیوی سازنده Assassin’s Creed Odyssey بازی Immortals Fenyx Rising در یونان باستان اتفاق می افته و شما در تلاش برای نجات خدایان یونانی هستید. این بازی قبلا با نام Gods & Monsters معرفی شده بود و به Immortals Fenyx Rising تغییر نام داد.

تاریخ انتشار:
۳ دسامبر ۲۰۲۰
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Immortals: Fenyx Rising


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
از استودیوی سازنده Assassin’s Creed Odyssey بازی Immortals Fenyx Rising در یونان باستان اتفاق می افته و شما در تلاش برای نجات خدایان یونانی هستید. این بازی قبلا با نام Gods & Monsters معرفی شده بود و به Immortals Fenyx Rising تغییر نام داد.
تاریخ انتشار:
۳ دسامبر ۲۰۲۰
سازنده:
تم :
lightbox