Horizon: Forbidden West

Horizon: Forbidden West

ادامه بازی Horizon Zero Dawn که آلوی به سوی غرب میره. جایی قبلا آمریکای فعلی بوده!

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
PS4 , PS5
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Horizon: Forbidden West


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
ادامه بازی Horizon Zero Dawn که آلوی به سوی غرب میره. جایی قبلا آمریکای فعلی بوده!
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
PS4 , PS5
سازنده:
فرنچایز:
lightbox