Hood: Outlaws & Legends

Hood: Outlaws & Legends

بازی Hood: Outlaws & Legends یک بازی اکشن اول شخص در زمان رابین هود هست. در این بازی آنلاین شکل PvP و همزمان PvE برای بدست آوردن گنج بجنگید.

تاریخ انتشار:
۱۰ می ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Hood: Outlaws & Legends


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی Hood: Outlaws & Legends یک بازی اکشن اول شخص در زمان رابین هود هست. در این بازی آنلاین شکل PvP و همزمان PvE برای بدست آوردن گنج بجنگید.
تاریخ انتشار:
۱۰ می ۲۰۲۱
پلتفرم:
سازنده:
lightbox