Hitman III

Hitman III

بازی سوم و آخر از سری ریبوت هیتمن که از سال 2016 شروع شد! صاحبان بازی های قبلی میتونن لول هاشون رو به بازی جدید بیارن. صاحبان Hitman 2 میتونن آنلاک های این بازی و آپگریدهاشون رو به Hitman 3 بیارن

تاریخ انتشار:
۲۰ ژانویه ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Hitman III


بازی سوم و آخر از سری ریبوت هیتمن که از سال 2016 شروع شد! صاحبان بازی های قبلی میتونن لول هاشون رو به بازی جدید بیارن. صاحبان Hitman 2 میتونن آنلاک های این بازی و آپگریدهاشون رو به Hitman 3 بیارن.

--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی سوم و آخر از سری ریبوت هیتمن که از سال 2016 شروع شد! صاحبان بازی های قبلی میتونن لول هاشون رو به بازی جدید بیارن. صاحبان Hitman 2 میتونن آنلاک های این بازی و آپگریدهاشون رو به Hitman 3 بیارن
تاریخ انتشار:
۲۰ ژانویه ۲۰۲۱
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
فرنچایز:
lightbox