Hellpoint

Hellpoint

بازی اکشن هلپوینت، شباهت های زیادی با بازی های Souls داره. در یک ایستگاه فضایی با خدایان فضایی روبرو بشید تا داستانشون رو کشف کنید! به تنهایی یا دوستاتون در آنلاین و آفلاین Co-op.

تاریخ انتشار:
۳۰ ژوئیه ۲۰۲۰
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Hellpoint


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی اکشن هلپوینت، شباهت های زیادی با بازی های Souls داره. در یک ایستگاه فضایی با خدایان فضایی روبرو بشید تا داستانشون رو کشف کنید! به تنهایی یا دوستاتون در آنلاین و آفلاین Co-op.
تاریخ انتشار:
۳۰ ژوئیه ۲۰۲۰
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox