Halo Infinite

Halo Infinite

مستر چیف برای بزرگترین ماجراجوییش تا حالا برای نجات انسان برمیگرده. بازی Halo Infinite ششمین بازی اصلی و در کل چهاردهمین بازی فرنچایز Halo هست. این بازی داستان Master Chief و بازی Halo 5: Guardians رو ادامه میده.

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Halo Infinite


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
مستر چیف برای بزرگترین ماجراجوییش تا حالا برای نجات انسان برمیگرده. بازی Halo Infinite ششمین بازی اصلی و در کل چهاردهمین بازی فرنچایز Halo هست. این بازی داستان Master Chief و بازی Halo 5: Guardians رو ادامه میده.
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱
پلتفرم:
سازنده:
فرنچایز:
lightbox