Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V

بازی پنجم در سری بازی های اصلی GTA.

تاریخ انتشار:
۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳
پلتفرم:
۱۰
نمره سایت
۹۷
متاکریتیک

Grand Theft Auto V


بازی پنجم در سری بازی های اصلی GTA (Grand Theft Auto V). این بازی مثل بازی قبلیش بخش آنلاین هم داره. این بازی داستان بازی با کنترل
سه شخصیت Michael ، Trevor و Franklin جلو میره. GTA V دارنده هفت رکورد گینس هست!

۱۰
نمره سایت
۹۷
متاکریتیک
بازی پنجم در سری بازی های اصلی GTA.
تاریخ انتشار:
۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳
پلتفرم:
سازنده:
فرنچایز:
lightbox