Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas

ادامه بازی GTA Vice City در سال 1992 در شهر خیالی San Andreas و جنگ و دعواهای گروه های خلافکار این شهر.

تاریخ انتشار:
۲۶ اکتبر ۲۰۰۴
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Grand Theft Auto: San Andreas


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
ادامه بازی GTA Vice City در سال 1992 در شهر خیالی San Andreas و جنگ و دعواهای گروه های خلافکار این شهر.
تاریخ انتشار:
۲۶ اکتبر ۲۰۰۴
پلتفرم:
تم :
فرنچایز:
lightbox