Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto IV

نیکو بلیک، یک مهاجر از صربستان در آمریکا به دنبال زندگی بهتره. این چهارمین بازی از سری اصلی بازی های Grand Theft Auto هست.

تاریخ انتشار:
۲۹ آوریل ۲۰۰۸
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Grand Theft Auto IV


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
نیکو بلیک، یک مهاجر از صربستان در آمریکا به دنبال زندگی بهتره. این چهارمین بازی از سری اصلی بازی های Grand Theft Auto هست.
تاریخ انتشار:
۲۹ آوریل ۲۰۰۸
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
تم :
فرنچایز:
lightbox