Gotham Knights

Gotham Knights

در Gotham Knights بعد از مرگ بتمن Batgirl-Nightwing-Red Hood-Red Robin باید با کمک همدیگه جای خالی بتمن رو در این بازی اکشن پر کنن.

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Gotham Knights


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
در Gotham Knights بعد از مرگ بتمن Batgirl-Nightwing-Red Hood-Red Robin باید با کمک همدیگه جای خالی بتمن رو در این بازی اکشن پر کنن.
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
سازنده:
تم :
فرنچایز:
lightbox