Goodbye Volcano High

Goodbye Volcano High

بازی ماجراجویی و داستانی توسط استودیو KO_OP Mode.

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
PC , PS4 , PS5
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Goodbye Volcano High


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی ماجراجویی و داستانی توسط استودیو KO_OP Mode.
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
PC , PS4 , PS5
سازنده:
lightbox