Gears 5

Gears 5

در نقش Kait با هم تیمیهات یا تنهایی در این بازی نیمه Open World میری تا از داستان به وجود اومدن دشمن پرده برداری!

تاریخ انتشار:
۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Gears 5


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
در نقش Kait با هم تیمیهات یا تنهایی در این بازی نیمه Open World میری تا از داستان به وجود اومدن دشمن پرده برداری!
تاریخ انتشار:
۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹
پلتفرم:
سازنده:
فرنچایز:
lightbox